Izplūdes gāzu nosūce.

NEDERMAN piedāvā plašu risinājumu kompleksu izplūdes gāzu nosūkšanai no stacionārām iekšdedzes dzinēju iekārtām, stāvošiem transporta līdzekļiem un tehnoloģiskajām iekārtam, kā arī no transporta līdzekļiem kustībā sevisa zonas teritorijā.

Izplūdes gāzes ne tikai kaitīgi ietekmē personāla veselību, bet arī atstāj negatīvu ietekmu uz servisa zonas higiēnisko stāvokli. Uzņēmumi ar tālredzīgu personāla menedžmenta politiku, noteikti investēs izplūdes gāzu nosūces sistēmās, jo tas atmaksājas ilgtermiņā.

SIA ALINTEK speciālisti, balstoties uz lielo pieredzi un ņemot par pamatu NEDERMAN komponentes, var izstrādāt izplūdes gāzu nosūces risinājumu jebkura rakstura uzņēmumam:

  • Vieglo un kravas autoservisiem,
  • Lauksaimniecības, mežistrādes un celtniecības tehnikas apkopes centriem,
  • Tehniskās apskates centriem,
  • Ātrās reaģēšanas (ātrā palīdzība, ugunsdzēsība) transporta centriem,
  • Militārās tehnikas centriem.

 

Izplūdes gāzu nosūču varianti

 


Nosūce grīdā.

Darba telpu taupošs risinājums. Izplūdes gāzes tiek nosūktas zemgrīdas kanālos.

Izplūdes gāzu nosūces spole.

Izplatītākais risinājums stāvošiem transporta līdzekļiem. Ir pieejami motorizētie modeļi instalēšanai pie augstiem griestiem, vai situācijām, kad ir kustīgs šķērslis (piem. tilta krāns).


920-tā nosūces sliedes sistēma.

Labs risinājums gan stāvošiem transporta līdzekļiem, kad viena nosūce var apkalpot vairākus vienā līnijā esošus posteņus, kā arī transporta līdzekļiem kustībā.


ALU nosūces sliedes sistēma.

Ideāls risinājums transporta līdzekļiem kustībā uzņēmumiem ar lielu transporta plūsmu (tehniskās apskates centri, lieli transporta uzņēmumi ar savu inspekcijas līniju).

 


Brīvi stāvošas vienas un dubultnosūces sistēmas.

Ekonomisks risinājums stāvošiem transporta līdzekļiem.


Bezkontakta nosūces sistēma.

Radīta lai minimizētu transporta līdzekļa dekoratīvā pārklājuma bojājuma iespēju. Izteiktas priekšrocības darbā ar transporta līdzekļiem, kuriem ir izpūtēji ar dekoratīvo galvanisko pārklājumu, kā arī izpūtēji integrēti virsbūves elementos.


Nesošās konsoles nosūces sistēma.

Paredzēta darbam smagās tehnikas apkalpošanas uzņēmumos, apstākļos, kad pārējie nosūčes sistēmu veidi nav iespējami instalācijas īpatnību dēļ.


Nosūces sistēmas ātrās reaģēšanas transporta centriem.

Radītas lai atbrīvotu personālu no atgāzu nosūces sistēmas pieslēgšanas/atslēgšanas operācijas.

 

 

Gaisa nosūces