Diagnostikas iekārtu ražotājs TEXA ir laidis klajā IDC4 CAR programmatūras 46.0.0 versiju, kura satur nopietnus datu bāzes un programmas darbības papildinājums.

Kā svarīgākos var minēt transporta līdzekļa selekcijas iespēju izmantojot dzinēja kodu un „Premium” programmatūras versiju AXONE4 iekārtai.

 

 

Iekārtas ar iebūvētu displeju

Iekārtas kurām ir nepieciešamas ārējais displejs

Axone
Smart

Axone
Direct

Navigator Nano

Navigator
TXC

Navigator
TXT


Navigator TXB

Navigator TXM


Nanoservice

 

V

V

V

V

V; Kr; Tr; C

Motocikli

Ūdenstr

V

Elektronisko vadības bloku skanēšana

X

X

X

X

X

X

X

 

Atrasto aktīvo kļūdu cēloņa skaidrojums un dzēšana

X

X

X

X

X

X

X

 

Elektroniskā vadības bloka atmiņā esošo neaktīvo kļūdu dzēšana

X

X

X

X

X

X

X

 

Informācija par automobilī esošo ieslēgts/izslēgts devēju stāvokli reālajā laikā

X

X

X

X

X

X

X

 

Mainīgo parametru (apgriezieni, temperatūra, spiediens, spriegums utt.) attēlojums absolūtajos skaitļos un grafiski

X

X

X

X

X

X

X

 

Ieslēgts/izslēgts devēju un to sistēmu darbības simulācija

X

X

X

X

X

X

X

 

Elektroniski vadāmo sistēmu iestatījumu regulēšanu (atkarībā no programmnodrošinājuma)

 

X

X

X

X

X

X

X

Vienkāršotas versijas programmatūra ātrajiem servisiem (servisa intervāla maiņa, riepu spiediena devēju un stūres pagrieziena leņķa devēju korekcija, piekares kalibrēšana, bremžu sistēmas serviss)

Pieeja TEXA informācijas bibliotēkai par automobiļa sistēmu un to komponenšu darbību un pārbaudi (pilna pieeja iespējama pie nosacījuma, ka ir noslēgts TEXpack un TEXinfo līgums)

X

X

X

X

X

X

X

Iespēja atspoguļot citu TEXA iekārtu mērījumus

 

Bluetooth

 

 

 

 

 

 

Klientu datu bāzes veidošana

X

X

X

X

X

X

X

 

Pass – Thru funkcija

 

 

X

X

X

 

 

 

Pieslēgšanās OBD ligzdai

X

X

X

X

X

X

X

X

Pieslēgšanās oriģinālajām diagnostikas ligzdām

X

X

 

 

X

X

X