UNIProbe un TwinProbe ir paredzēti mērījumiem visa veida transporta līdzekļiem un stacionārajiem mehānismiem.

UNIProbe

TwinProbe

4-kanālu oscilogrāfs ar SIV funkciju signālu interpretēšanai

X

 

2-kanālu oscilogrāfs ar SIV funkciju signālu interpretēšanai

 

X

Akumulatora-ģeneratora ķēdes mērījumi

X

 

Tnet mērījumi CAN, VAN, LIN tīklos

X

 

Devēju impulsu ģenerators izpildmehānisnmu (vārstu) darbības pārbaudei

X

X

V; A un Ω mērījumi

X

X (Ar papildus spailēm; pretestības mērījums nav iespējams)

Spediena tests

X

 

 

Abas iekārtas komunicē ar TEXA vizualizācijas iekārtām vai ar personālo datoru izmantojot Bluetooth datu pārraides tehnoloģiju.

Iekārtas tiek piegādātas ar darbības programmatūru, bet tās ir iespējams lietot arī izmantojot IDC4 diagnostikas programmatūru, kurā kā standartaprīkojums ir mērījumu bloks.