Elektroniskie vadības bloki un devēji ir plaši ienākuši transporta līdzekļu un stacionāro mehānismu sistēmās. Bez tiem nav iedomājams automobilis jau no pagājušā gadsimta 80-tajiem gadiem. Šīs ierīces nenoliedzami palielina degvielas ekonomiju un uzlabo satiksmes drošību. Taču, līdz ar to, parādījās arī nepiecišamība pēc atbilstoša servisa aprīkojuma un kvalificēta personāla, kurš spētu veikt elektronikas komponenšu diagnostiku un, ja nepieciešams, veikt tajos korekcijas.

Mūsu uzņēmums ir ilggadīgs TEXA sadarbības partneris un tas ļauj klientiem piedāvāt iekārtas sekmīgam darbam ar vieglo autotransportu, komerctransportu, kravas automašīnām, piekabēm, autobusiem, motocikliem, lauksaimniecības un celtniecības tehniku, kā arī ar ūdenstransportu.

TEXA diagnostikas iekārtas nodrošina:

 • Standarta EOBD testu,
 • Elektronisko vadības bloku skanēšanu,
 • Atrasto aktīvo kļūdu cēloņa skaidrojumu un dzēšanu,
 • Elektroniskā vadības bloka atmiņā esošo neaktīvo kļūdu dzēšanu,
 • Informāciju par automobilī esošo ieslēgts/izslēgts devēju stāvokli reālajā laikā,
 • Mainīgo parametru (apgriezieni, temperatūra, spiediens, spriegums utt.) attēlojumu absolūtajos skaitļos un grafiski,
 • Ieslēgts/izslēgts devēju un to sistēmu darbības simulāciju,
 • Elektroniski vadāmo sistēmu iestatījumu regulēšanu (atkarībā no programmnodrošinājuma)
 • Pieeju TEXA informācijas bibliotēkai par automobiļa sistēmu un to komponenšu darbību un pārbaudi (pilna pieeja iespējama pie nosacījuma, ka ir noslēgts TEXpack un TEXinfo līgums)
 • Iespēju veikt izplūdes gāzu analīzes un opacitātes testu, izmantojot TEXA papildiekārtas (gāzanalizators, dūmainības mērītājs)
 • Iespēju veikt multimetra un oscilogrāfa mērījumus, izmantojot TEXA papildiekārtas (Uniprobe)
 • Klientu datu bāzes veidošanu.

 

Atkarībā no modeļa ir iespējams uzturēt Pass-Thru funkciju ar kuras palīdzību ir iespējams veikt visas vadības bloku pārprogrammēšanas operācijas un atslēgu kodēšanas saskaņā ar standartu  SAE J2534 un ISO 22900 patsāvīgi, bez cita datora nepieciešamības (pateicoties Windows platformai), vienkārši savienojoties ar ražotāja serveri, izmantojot Internetu.

Datu un mērījumu attēlošana, atkarībā no iekārtas modeļa, var notikt uz iekārtā iebūvēta, vai ārējā displeja. Par ārējo displeju var kalpot gan TEXA plaukstdators, gan personālais dators.

Datu pārraide uz ārējo displeju notiek ar USB pieslēgumu, vai Bluetooth bezvadu savienojumu.

 

Pēc pielietošanas veida diagnostikas iekārtas varētu iedalīt divās grupās:

 • Aktīvās, kuras gan nolasa elektronisko vadības bloku informāciju, gan spēj veikt tajos korekcijas (dzēst kļūdas, mainīt iestatījumus, lasīt rādījumus reālajā laikā utt.)
 • Pasīvās, kuras pilda tā saukto „melnās kastes” funkciju, t.i. veic uzdoto parametru ierakstu transporta līdzekļa kustības laikā, kurus vēlāk var analizēt, pieslēdzot iekārtu pie piersonālā datora. Neatsverams palīgs situācijās, kad traucējumi parādās neregulāri un tos, pārsvarā, nevar identificēt servisa apmeklējuma laikā.